Навчання та активності

Наша місія

● Розкриття творчого потенціалу та природних здібностей дітей.● Створення доброзичливої, творчої атмосфери, де враховуються інтереси та бажання дитини.● Створення умов для прояву самостійності та ініціативи та креативу.

Illustration

Освітня програма

Освітній процес в нашому садочку базується на основі програми “Дитина”, що відповідає Державному стандарту дошкільної освіти України.
В нашу освітню програму ми інтегрували елементи STREAM-освіти.
Це альтернативна програма формування культури інженерного мислення у дітей передшкільного віку, що передбечеє реалізацію завдань, націлених на розвиток мислення, пізнавальних здібностей, формування цілісної та багатовимірної картини Всесвіту.

Під керівництвом методиста нашого садочку педагогічний колектив впроваджує в освітній процес інноваційні технології, які допомагають досягти високих результатів у вихованні дошкільників.
Вихователі постійно працюють з методичною літературою, використовують новинки та кращий досвід педагогів-новаторів, регулярно беруть участь у фахових семінарах та тренінгах.

Ефективні методики та інноваційні технології, які ми використовуємо в освітньому процесі:
Методика використання карт розумових дій та коректурних таблиць. Автор - Н.Гавриш
Технологія «Художнє слово і дитяче мовлення». Автор - Н.Гавриш
Мнемотехніка та мнемотаблиці.
Методика розвитку творчих здібностей на заняттях з малювання. Автор – Шульга Л.;
Елементи методики Монтесорі. Автор – Монтессорі М.
Технологія фізичного виховання "Театр фізичного розвитку та оздоровлення дітей”). Автор – Єфименко М.
Система освіти "Довкілля”. Автор – Ільченко В.
Методика використання схем-моделей у лексично-граматичній роботі. Автор – Крутій К.
Розвиваючі ігри Нікітіних: кубики, гра типа „Танграм”. Автори - Борис Павлович і Олена Олексіївна Нікітіни.
Технологія «Лічильні палички Кюізенера». Автор – Х.Кюізенер.
Методика навчання дітей раннього віку. Автор - Г. Доман
Виховання моральності через твори Сухомлинського. Автор – В.Сухомлинський.

Illustration

Освітні напрямки у нашому садочку

● Ознайомлення з соціумом● Розвиток мовлення● Сенсорно-математичний розвиток● Логіко-розвиваючі ігри● Художньо мовленнєва діяльність● Зображувальна діяльність● Конструювання● Природничо-дослідницька діяльність● Творча майстерня● Розвиток емоційної сфери та психогімнастика● Логопедичне заняття● Англійська мова● Хореографія● Музичне заняття

Illustration

Гуртки та секції

Пропонуємо додаткові гуртки та секції нашим вихованцям:
Секція з футболу (для хлопчиків та дівчаток)
Секція Айкідо
Танцювальний гурток "Kids Dance"
Гурток "Робототехніка"

Illustration